NLS2015.com
ด้านหน้า
ด้านหลัง
เนื้อผ้า :
สีผ้า :
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#38
#39
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57


แถบสะท้อนแสง :
ประเภทกระดุม :
สาบหน้า :

ปัก (ตัวอักษร) :
เลือกสีไหมปัก :
รายละเอียด :เงื่อนไข / หมายเหตุ :
- สำหรับลูกค้าใหม่ มัดจำ 50% ก่อนเริ่มผลิต
- สินค้าเป็นสินค้า Pre-Order จะถูกผลิตจัดส่งภายใน 30-45 วัน
- ขึ้นตัวอย่าง 1 ตัวเพื่อคอมเฟิร์มแบบก่อนผลิตจริง
- ราคาเดียวคละไซส์ ยกเว้นตั้งแต่ไซส์ 4XL ขึ้นไป บวกเพิ่มไซส์ละ 50 บาท
- กรณีต้องตัดวัดตัว บวกเพิ่ม 150 บาท
- บริการจัดส่งฟรี เฉพาะพื้นที่ให้บริการ
- ต่างจังหวัด หรือพื้นที่นอกเขตบริการ สามารถส่งทาง EMS ได้

หมายเหตุ:
สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจมีความแตกต่างกับที่แสดงบนเว็บไซต์ เนื่องจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอแต่ละอุปกรณ์
รูปเพื่อการจำลองการออกแบบเสื้อเท่านั้น